Pierre Goetsbloets en de Franse bezetting van Brabant, met Brecht Deseure.

Met Brecht Deseure, doctor in de geschiedenis, hebben we het over de Franse periode van Brabant. Hoe de departementen werden ingevoerd en wat er na de val van Napoleon wordt behouden en wat niet.

Hoe we na de val van Napoleon een raar amalgaam kregen van historische provincies in het noorden en het behouden van de departementen in het zuiden. Met een historische saus over de departementen om de koning Willem 1 een soort van legitimatie van zijn macht te geven. Hoe de oude namen gerestaureerd werden maar eigenlijk weinig te maken hebben met het oude territorium.

We hebben het over de symbolen die door de Fransen werden weggehaald en tegelijkertijd ook niet. Hoe de Fransen de Brabantse Leeuw naar hun eigen zeggen echt vrij gemaakt hebben. We hebben het over hoe de Brabantse Leeuw het symbool van verzet wordt. Hoe het idee dat vrijheid en legitimatie van de macht samenhangt met de Brabantse symbolen.

We hebben het over hoe de geschiedenis gebruikt wordt om aan natie-vorming in al zijn vormen en kleuren te doen.

Over het persoonlijke dagboek van Pierre Goetsbloets tijdens de periode van de Franse overheersing in zijn geliefde stad, Antwerpen. Goetsbloets haatte de Fransen en hun idealen van vrijheid en gelijkheid. Hij was dan ook een man van het ancien régime en behoorde tot rijkste burgers van Antwerpen. Met lede ogen zag hij hoe de Franse revolutionairen in 1794 zijn stad binnenvielen en van de ene dag op de andere komaf maakten met zijn privileges. Iedereen was plots gelijk voor de wet. Goetsbloets was razend, maar machteloos. Daarom begon hij op een obsessieve manier alle gebeurtenissen neer te schrijven in zijn Tijdsgebeurtenissen.

Ook staan we even stil bij de vrijheden van Brabant, de blijde incomste en de invloed van de Brabantse geschiedenis op de vorming van de Belgische staat.

Wederom een uiterst interessante podcast over de Brabantse, de Franse en de geschiedenis van de Lage Landen.

Onze gast heeft er een boek over geschreven

Revolutie in Antwerpen

rpen

https://ludion.be/nl/books/detail/revolutie-in-antwerpen

https://ludion.be/nl/insights/de-unieke-aquarellen-van-pierre-goetsbloets


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *